Какво е значението на подемника за автосервиза?

Ако денят се познава по сутринта, то майсторът се познава по инструментите.

Важността на техническата база за всяка една дейност по поддръжка и ремонт обаче е добре да се онагледява не с модифициране на поговорки, а с постигане на по-високи резултати в това отношение. Именно такава е и фирмената политика на https://garagent.com, която за две десетилетия се доказа като едно от най-високо ценените имена в сферата на автосервизното оборудване.

Огромните темпове, с които се развива автомобилостроенето са предпоставка за обновяване на автосервизното оборудване, така че да отговаря на нуждите на съвременните автомобили.
Често подценявана, но може да се каже най-важната част от автосервизното оборудване е подемникът за автомобили. Той е необходимо да отговаря на определени изисквания за ефективност на работа и безопасност. Регулиране скоростта на спускане и автоматично заключване в най-висока позиция са само част от механизмите за осигуряване на безопасна работа. Допълнително различните модели подемници са оборудвани със система за хидравлично изравняване с помощта на патентовано устройство за синхронизация, осигурява постоянно изравни подемни платформи, независимо от разпределението на теглото и със защитен клапан за предпазване от претоварване в случай на повреда на хидравличния маркуч.

Какво е значението на подемника за автосервиза?

На фона на тези и редица други подобрения по устройството на подемниците за автомобили е логично да се запитаме какво е значението на подемника за функционирането на автосервиза. Всички сме чували крилатата фраза „да погледнем под капака“, която в контекстта на автомобилната поддръжка илюстрира профилактичните ремонти и диагностика на возилото. Но когато става въпрос за професионално издържан технически преглед, ролята на подемника е водеща, тъй като той осигурява работната зона и възможност за достигане на иначе трудно достъпни места по превозното средства. Значението на подемника става още по-голямо, ако имаме предвид и натовареността на един средно голям сервиз или необходимостта от едновременна работа по няколко автомобила.
Това е причината подемниците за автомобили да заемат полагащото им място в продуктовата гама на Гар Агент, където са представени от по няколко модела за всеки основен вид- хидравличен, колонен, канален, ножичен. Професионалният поглед и комплексни решения, предлагани от екипа на фирмата, на свой ред улесняват допълнително покупката на подемник или всякакъв друг тип автосервизно оборудване и го превръщат в рационална инвестиция.