Най-големите банки в света, 2023 г

Най-големите банки в света, 2023 г.

1. 🇨🇳 ICBC
2. 🇨🇳 Китайска строителна банка
3. 🇨🇳 Земеделска банка на Китай
4. 🇨🇳 Bank of China
5. 🇺🇸 Bank of America
6. 🇺🇸 JPMorgan Chase
7. 🇯🇵 Mitsubishi
8. 🇬🇧 HSBC
9. 🇫🇷 BNP
10. 🇫🇷 Crédit Agricole

( S&P Global Market Intelligence )

Връзки :