Добави обект

НОИ отчита над 800 млн лева, платени по мярката 60/40

НОИ отчита над 800 млн лева, платени по мярката 60/40

НОИ отчита над 800 млн лева, платени по мярката 60/40

НОИ излезе с данни, че към 2 февруари 2021 г са изплатени над 807,3 млн. лв. по мярката за запазване на заетостта поради мерките срещу Ковид-19, още известна като 60/40. Според посочените статистики, към момента са подкрепени 11 925 работодатели за съхранение на 265 137 работници и служители.

Към днешна дата най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост - над 334,8 млн. лв., за запазване на около 112,3 хиляди работни места.

За един от най-засегнатите сектори - сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", са насочени около 107,1 млн. лв. за 51,9 хиляди работни места. Към работодателите от търговията са насочени 91,2 млн. лв. за над 32,7 хиляди работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 62,7 млн. лв. за 8,0 хиляди запазени работни места, а сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 69,5 млн. лв. за близо 24,1 хиляди работници и служители.

Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358). Промените в дизайна на мярката след юни м.г. доведоха както до разширяване на обхвата ѝ, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.

Припомняме Ви, че за да получат помощта от държавата по мярката 60/40, работодателите е необходимо да подадат в Дирекция "Бюро по труда" заявления по утвърден образец. В тази структура работодателите, които отговарят на необходимите критерии, ежемесечно представят списъци на работниците и служители за изплащане на средства за предходния месец.

По получените от Агенцията по заетостта списъци Националният осигурителен институт (НОИ) определя размера на парите за всяко лице - 60 % от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец - август за определяне размера на средствата за октомври, ноември и декември 2020 г.; октомври - за определяне размера на средствата за януари, февруари и март 2021 г.