Добави обект

Висшият съдебен съвет дава над 20 млн. лева коледни премии

Висшият съдебен съвет дава над 20 млн. лева коледни премии

Висшият съдебен съвет дава над 20 млн. лева коледни премии

Съдии, прокурори и следователи ще получат малко над 20млн.лв коледни премии, това гласува ВСС. Разпределението ще е - всеки магистрат получава една и половина заплата плюс ранг. Административните ръководителите по места ще определят точния размер на бонусите за всеки магистрат по отделно.

Ще се запази правилото, както в предходни години, да бъдат лишени от възнаграждение тези, които имат влязла в сила присъда "лишаване от свобода" за умишлено престъпление или при окончателно решение за налагане на дисциплинарно наказание.

От премии ще се лишат и тези, които имат оценка "задоволителна" на последната атестация, при незавършено дисциплинарно производство или при подаване на оставка следствие на наказание "освобождаване от длъжност".