Добави обект

ЕС отпуска 280 млн. евро за зелени проекти

ЕС отпуска 280 млн. евро за зелени проекти

ЕС отпуска 280 млн. евро за зелени проекти

Инвестиционен пакет за над 120 нови проекта беше одобрен от Европейската комисия по програма LIFE. Предвидените над 280млн. евро са малко под 50% от общата стойност - 590 млн. евро, които се очаква да подпомогнат постигането на по-чиста околна среда, както и действия в областта на климата. Спрямо предходната година, сумата е с 37% по-висока.

Около 220 млн. евро ще бъдат насочени към ресурсна ефективност, проекти в областта на околната среда, природата, биологичното разнообразие, управление и информация, свързани с природата. Около 60 млн. евро ще бъдат разпределени за финансиране на проекти, подпомагащи адаптирането към изменението на климата, както и смекчаване на последиците от него.