Добави обект

Фирмите за събиране на задължения заобикалят закона с подвеждаща информация

Фирмите за събиране на задължения заобикалят закона с подвеждаща информация

Фирмите за събиране на задължения заобикалят закона с подвеждаща информация

Асоциацията за защита на потребителите (АЗП) съобщи, че е получила редица сигнали от граждани за нова подвеждаща практика на фирмите за събиране на дългове. Тези компании са успели да измислят начин, който да им позволи да заобиколят приетия наскоро закон, въвеждащ 10-годишната абсолютна давност.

Проверка на АЗП е установила, че някои колекторски компании подтикват граждани, набедени за техни длъжници, да подписват споразумения за признаване на дълга, а потози начин хората губят правото си да се позоват на давността.

Така например, ако до достигането на 10-годишна абсолютна давност остават няколко месеца, при подписването на такова споразумение тя започва да тече отначало. По този начин хората остават в заблуда, че подобно споразумение не се отразява на срока за давност.

Друга некоректна практика на колекторските фирми е да претендират както за главницата на дълга, така и за лихвите, описани в погасителния план на дадена банка. Банките понякога, за да си възстановят първоначално отпуснатите средства, са принудени да се откажат от лихвите в опит да накарат длъжника да изплати поне главницата.

Когато колекторски компании изкупят тези кредити, често на безценица и срещу едва няколко процента, те започват да искат от длъжниците да платят цялата сума, посочена в погасителния план на банката (главница + банкова годишна лихва).

От АЗП призовават за по-внимателни действия от потребителите при подписването на документи от колекторските компании.