Добави обект

Големи търговски вериги се обявиха в подкрепа на българското производство

Големи търговски вериги се обявиха в подкрепа на българското производство

Големи търговски вериги се обявиха в подкрепа на българското производство

Големите хипермаркети у нас изразиха обща подкрепа към родното хранително-вкусово производство. В последния ден на 2020 година, членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) - Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет, подписаха „Меморандум за приемане и изпълнение на общи мерки в подкрепа на българските производители и създаване на възможности за реализация на техни продукти чрез магазините на търговците на дребно на храни и хранителни продукти, опериращи на територията на Република България“. . 

До подкрепата към родното производство се стигна малко изненадващо, след като през пролетта на миналата година, в началото на пандемията от коронавирус, държавата задължи търговските вериги с 10 и повече търговски обекта в страната да предлагат местна продукция, а веригите остро се противопоставиха.

Меморандумът предвижда следните мерки, които компаниите се ангажират да прилагат:

  • Осигуряване на площи в търговските обекти за българските продукти

Всяка от компаниите ще осигури в своите магазини място за продажба на стоки с български произход и/или произведени от български производители, включително средни и малки регионални производители. Продуктите ще бъдат разполагани в супермаркетите съобразно техния вид (млечни продукти, месни продукти, яйца и др.) и характер (сезонност при плодове и зеленчуци и др.).

  • Маркетингова стратегия за по-разпознаваеми български продукти

Ще бъде осигурено подходящо обозначаване на хранителните стоки с български произход, за да могат потребителите по-лесно да разпознават родните продукти. Търговците ще трябва да инвестират в допълнително маркетингово позициониране на отделни продукти на български национални и регионални производители.

  • Предоставяне на място за фермерски пазари и събития на производители

Ще се провеждат фермерски пазари и други събития, чрез които средни и малки български производители ще могат да продават продукцията си, отговаряща на всички нормативни изисквания и при спазване на мерките за безопасност. Търговците ще осъществяват маркетингова комуникация за всяко отделно събитие, за да привличат максимален брой потребители.

  • Обучения за малки и средни регионални производители и подпомагане при сертифициране на бизнеса им

Търговските вериги се ангажират да положат усилия за обучения на малки и средни регионални производители. Обученията ще включват запознаване с изискванията за организиране и планиране на производството, за съхранението и пакетажа, контрола на качеството на продукцията и логистиката на доставките, съобразно изискванията на големите търговски вериги.

Специално внимание ще се обръща на възможностите за сертифициране, когато производителите имат желание и капацитет да развият бизнеса си. За провеждането на обученията членовете на СМТ очакват съдействие от страна на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните.

  • По-бързо разплащане с производителите и срещи за договаряне на условия

Подписалите меморандума търговци са готови да договарят по-кратки срокове за плащане на продукти, доставени от средни и малки регионални производители. Така ще бъдат осигурени по-бързо ликвидни средства за производителите и те ще могат да планират по-добре бизнеса си. Компаниите ще осъществяват индивидуални преговори за определяне на търговски условия - цени, количества, качество, срокове и др.

  • Участие в работни групи относно предизвикателствата в земеделския сектор

Компаниите са готови да участват в работни групи, включително и такива към Националния съвет по храните към МЗХГ, за да подпомогнат българските производители чрез идеи, основани на опита от успешните им бизнес модели. Целта е да се намират решения и да да се изработи механизъм, координиран от МЗХГ, който да насърчава различни форми на законосъобразно сдружаване на производителите, за да отговорят на количествените и сертификационни изисквания на търговците в полза на българския потребител и на устойчивото развитие на българския производител.

  • Мерките ще се прилагат съобразно спецификите на бизнес модела на ритейлърите

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет ще прилагат приетите в меморандума мерки при пълно запазване на икономическата си самостоятелност и независимост. Компаниите ще се ръководят от спецификите на бизнес модела, по който функционира всяка от тях, и от изискванията и регулациите на националното и европейско право, при съблюдаване на нормите и принципите на конкурентното право, свободното движение на стоки и правото за защита на потребителите. Всеки търговец, страна по меморандума, определя изцяло автономно цялостната си политика по отношение на предлагането на продукти с български произход.

Срокът на действие на меморандума е до 31 декември 2021 г., като при необходимост може да бъде удължен. Инициативата е отворена за присъединяване на всеки търговец на храни, който приема и се ангажира да спазва заложените мерки.

.