Добави обект

Промени в пазара на труда в България

Промени в пазара на труда в България

Промени в пазара на труда в България

Обявите за работа в ИТ сферата за първи път за текущата година, отбелязват спад именно през месец септември и той е в порядъка на около 5%.

При „Хотелиерството и ресторантьорството” има регистриран спад  с около 12% спрямо август.

В отрасъла „Здравеопазването  и фармацията” се наблюдава скок с около 21 %.

Секторът „Административни и обслужващ дейности” също има повишено търсене на работни кадри с около 12%. Това е един от отраслите, при който има значителен ръст на обяви за работа през септември.

Възможността за работа от вкъщи и/или така наречената дистанционна работа също бележи повишение през септември с около 6%, като представлява 11.3% от всики предложения за заетост.