Добави обект

Икономист от БАН с тежка прогноза за инфлацията

Икономист от БАН с тежка прогноза за инфлацията

Икономист от БАН с тежка прогноза за инфлацията

Доц.Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН излезе с прогноза за двуцифрен ръст на инфлацията до края на текущата 2021г.

Становището му акцентира върху факторите, определящи цената на краен продукт, които са нараснали драстично, спрямо миналата година. 

При труда е отбелязан ръст в размер 14%, при суровините е регистрирано повишение от 20%, скокът при енергията достига до 14%, а транспортът - 16%. Целият този ръст води до повишение цената на крайния продукт. 

"Ако не до края на годината, в началото на следващата ще бъде отчетена реалната инфлация", смята доцентът.